audito įmonė

audito įmonė
audito įmonė statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Įmonė, kuri yra įrašyta į audito įmonių sąrašą. atitikmenys: angl. audit company; audit enterprise; audit firm šaltinis Lietuvos Respublikos audito įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • valstybės ne narės audito įmonė — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Valstybėje ne narėje įsteigta bet kokios teisinės formos įmonė, turinti teisę atlikti finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kitos valstybės narės audito įmonė — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Kitoje valstybėje narėje įsteigta bet kokios teisinės formos įmonė, turinti teisę atlikti finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą toje valstybėje… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • audito tinklas — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Tam tikrų įmonių grupė, kuriai priklauso audito įmonė ir su ja susijusios bet kokios teisinės formos įmonės, kurios siekia bendradarbiavimo ir kuriose yra aiškus pelno arba išlaidų pasiskirstymas arba …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito užsakovas — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Audituojama įmonė arba juridinis ar fizinis asmuo, pasirenkantis arba parenkantis audito įmonę finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įsigytoji įmonė — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonė, prijungta prie įsigijusiosios įmonės ar sujungta su ja ir dėl to nustojusi veikti, arba įmonė, kuriai lemiamą poveikį daro įsigijusioji įmonė. atitikmenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įsigijusioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonė, kuri įsigijo verslą, prisijungė įsigytąją įmonę, susijungė su ja ar įgijo teisę daryti lemiamą poveikį įsigytajai įmonei. atitikmenys: angl. acquirer… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bendroji įmonė — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonė, kurią pagal jungtinės veiklos sutartį bendrai kontroliuoja keli partneriai. atitikmenys: angl. joint venture šaltinis Viešosios įstaigos Audito ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo intereso įmonė — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų skaičiaus. atitikmenys: angl. public interest company; public interest enterprise; public interest entity šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • audituojama įmonė — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Juridinis asmuo, kurio finansinių ataskaitų rinkiniai yra audituojami, arba įmonių grupė, kurios konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai yra audituojami. atitikmenys: angl. auditee šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bendro pavaldumo įmonė — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viena iš dviejų ar daugiau įmonių, kurioms lemiamą poveikį daro tie patys juridiniai ar fiziniai asmenys. atitikmenys: angl. entity under common control ryšiai:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”